Agneta Falk

Agneta startade företaget Skaparlust för ca 15 år sedan. Då var otraditionella mötesformer relativt okända – d v s hög delaktighet med rundor, likvärdiga medlemmar i en cirkel, gemensamma spelregler, öppna frågor, mötesunderlättare, observatör m m.
Storgruppsmöten ansågs odemokratiska och kaotiska. Men så introducerades Open Space-metoden i Sverige och något började hända.
                                     
Mötesprocesser har alltid intresserat mig, även på 80-talet, då jag arbetade som informationskonsult. Behovet av en bättre möteskultur blev också tydligt i mitt politiska engagemang. Jag ledde också grupper i fritt, konstnärligt skapande och i personlig utveckling. Under flera år på 90-talet ledde jag en strategisk ”idé- och utvecklingsgrupp” i ett större teknikföretag.

 


Efter ett Open Space-möte, där ballongerna var en del av möbleringen.


EGEN UTBILDNING STORGRUPPSMETODER:

 • Open Space facilitation i USA för Harrison Owen, upphovsmannen.
  Under 90-talet arrangerade jag besök av Harrison Owen i Stockholm med diverse workshops och utbildning.
 • Open Space facilitation, Open Space-organisationen, konflikthantering samt processledning för Birgitt Williams, pionjär inom organisationsutveckling. Jag engagerade henne att leda dessa i Sverige. Sedan dess har jag också deltagit i hennes program ”Organizational Health and Balance”.  
 • Utbildning i att leda Future Search-konferenser
 • Utbildning i att leda Appreciative Inquiry-processer (kallas även Bejakande undersökning)
 • Utbildning i World café (kallas även Dialogcafé)

UPPDRAG:

 • Jag har lett ett 90-tal Open Space-möten, mestadels i offentliga sektorn. Från 10 upp till 250 deltagare. Flera möten har varit en kombination av Open Space och andra storgruppsmetoder.
  Jag lägger gärna in fritt och lekfullt skapande i bild, sång och rörelse där det passar in.
 • Jag har genomfört utbildningar i ”Att leda Open Space-möten”, öppna kurser och uppdragsutbildningar samt 

FILOSOFI:
Mitt arbetssätt är att tillsammans med uppdragsgivaren komma överens om syfte, design, roller, ekonomi i total öppenhet. Jag garanterar ett framgångsrikt möte, när intentionen är klar, korten ligger på bordet och det finns tillit till deltagarna och processen.

VERKTYG FÖR ARBETSGRUPPER:
Jag producerade en ”Verktygslåda för Bättre möten” under 90-talet.
Jag har samlat på mig en väldig mängd praktiska verktyg och kunskap om mötesutveckling under årens lopp och vill du ta del av något av det så är du välkommen att höra av dig.

Skriv utSkriv ut (utskriftsvänlig version av denna webbsida).