BEJAKANDE UNDERSÖKNING
(Appreciative inquiry)

Syfte
Bejakande undersökning används när man vill sätta igång en bestående förändringsprocess som engagerar alla medarbetare.
Grunden är ett samlat sökande efter det bästa i människan, i organisationen och i omvärlden och bygger på konsten att ställa frågor, som stärker den positiva förändringskraften.

Den viktigaste insikten som vunnits hittills av förändringsarbete är att mänskliga system utvecklas i riktning mot de frågor som dominerar i systemet.

Antal deltagare:

Två till flera tusen

Konferensens längd:

Pågående process med en dag som uppstart

Processen sker i fyra steg

 • UTFORSKANDE: I fas 1 sker parvisa intervjuer för att identifiera positiva aspekter och krafter. Grupper letar efter gemensamma teman.

 • DRÖMMANDE:  I fas 2 omvandlas svaren till en gemensam bild av den ideala framtiden. Bilder kompletteras med ”utmanande uttalanden”, (t ex vår organisation har bannlyst orden problem och misstag).

 • FORMA: I fas 3 söker man efter det som behövs för att förverkliga visionerna. Gör strategiska planer.

 • UTFÖRA: I fas 4 arbetar man för att förverkliga planerna.

Exempel på intervjufrågor:

1. Berätta om ett tillfälle då du upplevde ditt arbete som väldigt intressant och meningsfullt. Ett tillfälle då du kände dig full av lust och engagemang.

Följdfrågor: 
- Vad var det som gjorde detta tillfälle möjligt, vilka var de viktigaste förutsättningarna?
- Vilka andra personer var närvarande, vad betydde dom för dig i denna situation?
- Vilka kunskaper och erfarenheter använde du dig av vid detta tillfälle?
- Vad är det i denna situation som du värderar allra mest och som är viktigast för dig?

2. Om du får önska dig tre saker inför framtiden när det gäller ditt arbete och din organisation, vad önskar du då skall hända?

GRUNDANTAGANDEN  I BEJAKANDE UNDERSÖKNING

 1. I varje samhälle, organisation eller grupp, finns saker som fungerar.
 2. Det som vi fokuserar på, blir vår verklighet.
 3. Verkligheten skapas i nuet, och det finns många verkligheter.
 4. Att ställa frågor i en organisation eller grupp, påverkar gruppen på något sätt.
 5. Människor känner större trygghet och mindre motstånd att resa in i framtiden (det okända) om de har med sig delar av det förgångna (det kända).
 6. Om vi tar med oss delar av historien (minnen, attityder, beteenden), bör det vara de bästa delarna.
 7. Det är viktigt att värdera olikheter.
 8. Det språk vi använder skapar vår verklighet.

Läs mer på www.appreciativeinquiry.case.edu