Exempel på teman

"Små rum och stora samtal" Dialogforum kring Livets mening.
"Kreativt forum om patientnära klinisk forskning"
"Forskningens och undervisningens utmaningar och möjligheter"
"Hur ska vi göra alla anställda delaktiga i arbetsplatsens utveckling"
"Hur skapar vi en kreativ miljö för studenter och personal?"
"En mångkulturell skola - möjligheter och utmaningar"
"Vill du vara med och förändra skolan? Tror du att det går? Kom med dina idéer, tankar och drömmar!"
"Hur ska vi ta hand om oss själva, varandra och vår nya skola?"
"Hur ska vi bli ett lärande företag?"
"Hur kan vi utveckla kvinnokraften i regionen"
"Hur ska vi jobba på L och vad kan jag bidra med?
"Hur kan vi samarbeta kring barn med särskilda behov?
"Planeringsdag: Hur ska vi förbättra det inre arbetet?"
"Handledarrollen - möjligheter och utmaningar"
"Hur kan vi tillsammans utveckla samverkansuppgifter"
- N-avdelningens utveckling: Öppenhet, Energi, Resultat
- Hur kan vi skapa bästa förutsättningar för våra medarbetare att utföra sitt arbete?”