Storgruppsprocesser
Övrigt

Kreativa mÖten som fÖrÄndringskraft i organisationen och i gruppen

”För att ta vara på den samlade kreativiteten och klokskapen i en organisation/grupp behöver man bryta upp gamla vanor och mönster.  Med kreativa samverkansprocesser och mötesformer bygger du en grund som främjar dialog, ömsesidig respekt och öppenhet.”
Agneta Falk, VD, processledare, utbildare

Skaparlust assisterar dig med:

  • Planering av möten i en förändringsprocess där du önskar hög grad av delaktighet, t ex i samverkan över gränser, visionsarbete, strategisk planering, kreativ problemlösning,implementering av nya arbetssätt/principer, vitalisering av organisationen
  • Design och ledning av storgruppsprocesser; Open Space, Dialogcafé, Bejakande undersökning, Future Search och skräddarsydda dialogmöten.
  • Utbildning i "Att planera och leda Open Space-möten"
  • Mötesrådgivning.  Att vara väl förberedd, är den viktigaste framgångsfaktorn när du ska leda stora eller små möten. Vill du ha ett bollplank när det gäller mötesdesign, föreberedelse- och efterarbete eller processledarskap? Välkommen att kontakta Agneta, för tele-rådgivning eller för personligt möte.


Yrkesrollen” dialogcafé och Open Space . Läs rapporten här


Glädje & Lust, tema för en utvecklingsdag.
Bejakande undersökning och Open Space


Utvärdering av regionalt utvecklingsarbete.
Dialogcafé och Open Space.

Skriv utSkriv ut (utskriftsvänlig version av denna webbsida).