Storgruppsprocesser
Övrigt

DIALOGCAFÉ
(World Café)

Syfte
Avsikten med ett dialogcafé (world café, kunskapscafé o dyl) är att lyssna och tänka tillsammans i en dialog kring viktiga frågor, att utbyta erfarenheter, lyfta fram den gemensamma kunskapen samt stärka gemenskapen.

Antal deltagare:

minimum 12 upp till flera hundra

Konferensens längd:

2.5 till 5 timmar

Process

  • Små samtalsgrupper runt cafébord utforskar ett tema eller en eller flera frågeställningar. Vid bestämda tidpunkter byter deltagarna grupp, utom bordsvärden, som stannar vid respektive bord.
  • En välkomnande och trygg atmosfär är viktigt för en öppen dialog och kreativa genombrott.
  • Delaktighet och allas kreativa bidrag underlättas och uppmuntras genom enkla spelregler.
  • Kunskap växer fram ur en utmanande fråga. Att hitta kärnfrågan, den öppna frågeställning som skapar engagemang och mening är avgörande för resultatet.

Läs mer på www.theworldcafe.org

Skriv utSkriv ut (utskriftsvänlig version av denna webbsida).